13,2 mio. kr. opfylder cykelstiønsker fra lokalsamfund i 2017

Den nye cykelsti mellem Guldager og Hjerting

Cyklisterne i flere af Esbjerg Kommunes lokalsamfund kan se frem til at få bedre vilkår, idet Teknik & Byggeudvalget netop har fordelt 13,2 mio. kr. til etablering af cykelstier i 2017.

Det var et enigt Teknik & Byggeudvalg, der på mødet fredag besluttede at imødekomme fire lokalrådsønsker til nye cykelstier i yderområderne.
Prioriteringen er sket efter dialog med kommunens lokalråd, og efter at have besigtiget strækningerne i august var der i Teknik & Byggeudvalg enighed om behovet for at forbedre forholdene for cyklister på de udvalgte strækninger.
»Fokus i de konkrete projekter ligger dels på forbedrede forhold for cyklister på utrygge strækninger, dels på sikring af skoleveje«, siger udvalgsformand, Anders Kronborg.

Følgende cykelstianlæg blev prioriteret til påbegyndt udførelse i 2017:
Sikring af skolevej på Enderupvej (excl. arealerhvervelse)
1,8 mio. kr.
Dobbeltrettet cykelsti langs Hovedvej A1 fra Bygaden i Endrup til Hjortkærvej
4,2 mio. kr.
Forlængelse af dobbeltrettet cykelsti på Obbekærvej fra Tved Gammelvej til Vesterengevej
3,0 mio. kr.
Dobbeltrettet cykelsti fra byskiltet i Guldager til Sjelborgvej i Hjerting                        
4,2 mio. kr.

Sum
13,2 mio. kr.
Udvalget ønskede dog et oplæg fra forvaltningen vedrørende konkret løsningsforslag på cykelstien på Enderupvej til drøftelse med Ribe Syd Lokalråd.
»Dialogen med lokalrådene har stor værdi, og det konstruktive samarbejde er med til at rette fokus mod de steder i kommunen, hvor forholdene for cyklister trænger til et løft. Derfor er det selvfølgelig også tilfredsstillende for alle parter, når det er muligt rent faktisk at opfylde nogle af de mange ønsker fra lokalrådene«, siger Anders Kronborg.

Kiva Grafisk