Affaldsindsamling 2017

Guldager Borgerforening havde som sædvanligt tilmeldt sig Danmarks Naturfredningsforenings affaldsindsamling. I år var det søndag den 2. april.
Vi mødtes som sædvanligt på Børnehusets parkeringsplads. Det var rigtig godt vejr, og der mødte 40 personer op. Det var mere end dobbelt så mange som sidste år.
Der var ikke så meget affald som tidligere. Det hænger nok sammen med, at der stort set ikke bygges i byen længere. Der var nok affald til, at det var besværet værd. Årets affaldshit er som sædvanligt dåser og hundelorte i poser, men cigaretpakker og MacDonalds emballage er også godt med. Det blev til cirka 75 kg. affald og cirka 400 dåser.
Vi havde en rigtig god dag. Tak til alle der mødte op, og tak til Toyota (Louis Lund), der sponsorerede rundstykker samt stillede bil til rådighed, som folk fra Danmarks Naturfredningsforening brugte til at hente affaldet.
Affaldsindsamlingen i 2018 er søndag den 22. april.
For resultater af de forgangne års indsamling og sære fund på landsplan
henvises til
http://www.affaldsindsamlingen.dk/om-affaldsindsamlingen/resultater/ og
http://www.affaldsindsamlingen.dk/skoler-og-institutioner/saere-fund/

Med venlig hilsen
Guldager Borgerforening
Kiva Grafisk