Asfaltarbejde i Guldager

Man begynder med affræsning af asfalt på Guldager Byvej mandag den 27. juni. Herefter udlægges slidlag tirsdag og onsdag. 
Onsdag og torsdag den 29. og 30 juni udlægges slidlag på Guldagervej fra Guldager Byvej til Tarphagevej.
Den 30. udføres slidlag på Frøkjærvej.
Mandag eller tirsdag begynder også slidlagsarbejder på cykelstien fra Præstemarksvej til byzonetavlen.
Omkring uge 32 eller 33 i august udføres overfladebehandling på Guldagervej fra Tarphagevej til lige syd for bumpet ved byzonen (grøn strækning på oversigtskort). Overfladebehandlingen skal lukke revnerne på strækningen.
Husk at vejrliget kan udskyde arbejderne.
Asfaltentreprenøren opsætter infotavler på strækningerne inden et projekt begynder.
Kiva Grafisk