Bestyrelsesmedlemmer i Guldager Lokalråd

Formand:               
Jørn Gade Petersen            
udpeget af Guldager Borgerforening
jgade@bbsyd.dk - 2021 5122

Kasserer:            
Kristian Bertelsen                
udpeget af Guldager Borgerforening
leneogkristian@gmail.com - 3093 4672

Sekretær:           
Elin Laursen                          
udpeget af Guldager st. Borgerforening
bdl1@live.dk - 7516 7859/2122 8976

Bestyrelsesmedlem:       
Peter Jacobsen                       
udpeget af Guldager Borgerforening

Bestyrelsesmedlem:       
Peter Hansen                       
udpeget af Guldager Forsamlingshus
phansendk@yahoo.com - 2445 5621

Bestyrelsesmedlem:      
Rasmus Hedegaard             
udpeget af idrætsklubberne
wonderbeer20@hotmail.com - 4057 1721

Bestyrelsesmedlem:         
Henning Tholund            
udpeget af Guldager Borgerforening
ht@lundskilte.dk - 7511 6900/2213 1488

Kiva Grafisk