BYFESTEN 2019 AFLYSES

Efter ½ års arbejde kastede planlægningsgruppen håndklædet i ringen på mødet d. 25. februar 2019.

Årsagen var ret enkelt – der manglede lokal opbakning til løsning af flere opgaver ved byfesten, men især 2 områder var hårdt ramt – bemandingen af teltgruppen og sponsorgruppen.

På trods af flere opfordringer lykkedes det ikke i tilstrækkelig grad, at få bemandet disse grupper, hvorfor der ikke bliver nogen Byfest i 2019.

Det var både en meget svær og let beslutning – svær fordi Byfesten har været en tradition i Guldager igennem mange år – let fordi vi ikke kan magte opgaven med de relativ få der havde meldt sig, og gerne ville være med til at arrangere byfesten.

Nu må vi lige sunde os og se om der om 1-2 år er flere der vil være med til at arrangere en byfest.

Jørn Gade
Guldager Borgerforening.

Kiva Grafisk