Byfesten 2020 aflyses

Byfesten i Guldager flyttes til den 3.-5. juni 2021
Guldager Borgerforening har besluttet at flytte Byfesten 2020, der skulle have været afholdt den 10.-12. september 2020, til den 3.-5. juni 2021.
Vi havde glædet os rigtig meget til byfesten i september 2020, og er nået meget langt med planlægningen.
Når vi så alligevel vælger at flytte byfesten til næste år, hænger det sammen med stor usikkerhed om, hvorvidt byfesten bliver det tilløbsstykke som det plejer i Guldager.
Vi ved, at der er mange arrangementer, der flyttes til begyndelsen af september - konfirmationer, fødselsdage, koncerter m.m. - og vi ved, at der fortsat er stor usikkerhed om coronasituationen, hvorfor der måske er mange, der vælger ikke at deltage i byfesten.
Flytningen af byfesten til den 3.-5. juni 2021 betyder, at byfesten med langt større sandsynlighed bliver det tilløbsstykke som det plejer.
Vi kan allerede nu begynde at glæde os til den 3.-5. juni 2021.

Venlig hilsen
Jørn Gade
Kiva Grafisk