Cykelsti til Hjerting

Stor var overraskelsen da Guldager Lokalråd fredag den 30. september 2016 blev præsenteret for denne pressemeddelelse fra Teknik & Byggeudvalget:
Det var et enigt Teknik & Byggeudvalg, der på mødet fredag besluttede at imødekomme fire lokalrådsønsker til nye cykelstier i yderområderne.
Prioriteringen er sket efter dialog med kommunens lokalråd, og efter at have besigtiget strækningerne i august var der i Teknik & Byggeudvalg enighed om behovet for at forbedre forholdene for cyklister på de udvalgte strækninger.
"Fokus i de konkrete projekter ligger dels på forbedrede forhold for cyklister på utrygge strækninger, dels på sikring af skoleveje", siger udvalgsformand, Anders Kron­borg.
 
Følgende cykelstianlæg blev prioriteret til påbegyndt udførelse i 2017:
Sikring af skolevej på Enderupvej (excl. arealerhvervelse)
1,8 mio. kr.
Dobbeltrettet cykelsti langs Hovedvej A1 fra Bygaden i Endrup til Hjortkærvej
4,2 mio. kr.
Forlængelse af dobbeltrettet cykelsti på Obbekærvej fra Tved Gammelvej til Vesterengevej  
3,0 mio. kr.
Dobbeltrettet cykelsti fra byskiltet i Guldager til Sjelborgvej i Hjerting                          
4,2 mio. kr.
Sum
13,2 mio. kr.
 
Udvalget ønskede dog et oplæg fra forvaltningen vedrørende konkret løsningsforslag på cykelstien på Enderupvej til drøftelse med Ribe Syd Lokalråd.
"Dialogen med lokalrådene har stor værdi, og det konstruktive samarbejde er med til at rette fokus mod de steder i kommunen, hvor forholdene for cyklister trænger til et løft. Derfor er det selvfølgelig også tilfredsstillende for alle parter, når det er muligt rent faktisk at opfylde nogle af de mange ønsker fra lokalrådene", siger Anders Kronborg.
Anders Kronborg fremsendte senere samme dag en mail til Guldager Lokalråd med fl.g. ordlyd: 
Til Guldager Lokalråd
Jeg vil gerne ønske jer tillykke med jeres nye dobbeltrettede cykelsti fra byskiltet i Guldager til Sjelborgvej i Hjerting.
Teknik- & Byggeudvalget har d.d. prioriteret jeres ønske.
For at være helt sikker kontaktede jeg samme dag Anders Kronborg for at få bekræftet, at der bliver etableret en cykelsti til Hjerting – og den var god nok.
Esbjerg Byråd har senere truffet den endelige beslutning – således at det nu er sikkert og vist, at der bliver etableret en dobbeltrettet cykelsti fra Guldager til Hjerting i 2017.
Jørn Gade Petersen
 
 
 
Kiva Grafisk