Dialogmøde

Kære borgere i Guldager.
 
Esbjerg kommune har inviteret borgere og lokalråd i Guldager og Vester Nebel til et dialogmøde
 
Mandag d. 5. oktober 2020 kl. 19.00 i
Guldager Forsamlingshus
 
Dagsorden:

  1. Esbjerg Kommunes målsætninger på landdistriktsområdet fra Vision 2025, Planstrategi 2022-34 og fra den kommende landdistriktspolitik
  2. Den nye bystruktur som Plan & Miljøudvalget tog stilling til den 16. juni (på baggrund af et statsligt krav om strategisk landsbyplanlægning)
  3. Idékataloger som en opdatering af landsbyplanerne
  4. Sektorplanlægning som et styringsværktøj

Vi håber på stor opbakning.

Vh
Jørn Gade

Kiva Grafisk