Få din egen ko i en kogræsserforening

Vil du være med til at starte en kogræsserforening i Esbjerg
En kogræsserforening er en samling af mennesker med interesse for naturpleje, for at følge kødet fra jord til bord eller for dyrevelfærd. En kogræsserforening er velegnet for folk, der er glade for naturen, for børnefamilier og folk, der ønsker god dyrevelfærd og økologisk kød.
Typisk sættes dyrene på græs om foråret og tages ind til slagtning om efteråret. Kødet fordeles mellem medlemmerne efter en på forhånd aftalt kvote og betaling
I Esbjerg har Naturfredningsforeningen indledt et samarbejde med en kvægavler, der producerer kød af skotsk højlandskvæg. Du kan se kvæget gå flere steder på frie græsarealer rundt om i Esbjerg. Nu er der mulighed for at være med til at starte en kogræsserforening omkring nogle arealer i Kvaglund og i Marbæk.
Ring eventuelt til Inger Jensen på telefon 51 76 50 80

Kiva Grafisk