Fældning af træer

Guldager Lokalråd er blevet kontaktet af Vej & Park, Esbjerg kommune, der oplyser at de store træer langs Guldager Byvej og Guldagervej af sikkerhedsmæssige årsager vil blive fældet indenfor de næste 2-3 år. 
 
Der vil i stedet blive plantet nye træer.
 
Guldager lokalråd
Kiva Grafisk