Guldager Sognearkiv holder lukket

Guldager Sognearkiv holder lukket for besøgende indtil efter sommerferien.
Dato for åbning offentliggøres senere.

Kiva Grafisk