Guldager Sognearkivs beretning for 2017

Så gik endnu et år i Guldager Sognearkiv, og når vi ser tilbage på 2017, må vi sige et år på godt og ondt.
I begyndelsen af året havde vi et spændende samarbejde med en medarbejder fra Midtgård. Hun skulle skrive speciale om Midtgårds tidligere ejer landpost Anton Sørensen og hans hustru Poulines daglige liv på gården og om det naboskab, der var, dengang de levede der. Vi havde nogle møder og modtog en kopi af opgaven, da den var færdig, hvilket vi sætter stor pris på.
Senere kom forberedelserne til byfesten, der havde temaoverskriften »Tilbage til Guldager« (Guldager i 80`erne). Til det lokale blad »NordvestNyt« valgte vi at skrive om Vestkystvejen, der blev 30 år netop i 2017. Til selve byfesten lavede vi en fotoudstilling af skolebilleder fra 1984/85. Der var rigtig stor interesse for billederne, hvilket vi naturligvis var glade for.
Vel tilbage efter sommerferien begyndte vore trængsler. Den 27. august stod samtlige lokaler med 20-25 cm vand. Heldigvis havde vi, da vi indrettede lokalerne i samråd med konsulenten, taget højde for at der var en risiko forbundet med kælderlokaler, så der var ingen arkivalier placeret på gulvet, og vi undgik skader på vore materialer. Foran os lå et kæmpe rengøringsarbejde. Vi skovlede vand, indkøbte en vådstøvsuger og lejede og lånte affugtere og fik rimelig styr på det hele, men den 13. september gik det galt igen. Vi fik styr på det igen, vi havde jo opnået en vis erfaring, men da der var vand igen den 17. september, var vi ved at opgive det hele. Heldigvis blev fejlen rettet. Den kommunale ledning ude ved vejen var stoppet. Den blev renset op, og siden har der ikke været problemer.
I forbindelse med »Arkivernes dag 2017« skrev vi en artikel om: »Før og nu. Guldager Vandmølle og Mølledammen«, om den gamle vandmølle, der desværre blev revet ned i 1970 og om naturen rundt om Mølledammen.
I november blev vi opfordret til at lave en udstilling til Esbjerg International Schools julemarked først i december. Vi valgte at vise skolens historie fra 1960, hvor den blev indviet frem til i dag. Den ene afdeling som folkeskole med skiftende ledere, den anden del som privat international skole.
I de perioder, hvor vi ikke har haft specielle opgaver, har vi registreret fra den dynge, vi skubber foran os. Vi har haft en del besøg efter aftale, har besvaret henvendelser via telefon og internet. Et af besøgene var fra Varde  Museerne. De var meget interesserede i Guldager Station og historien om kanonrørene, der skulle have været til Tirpitz. Vi har også deltaget i det årlige årsmøde.
I 2018 har vi besluttet at ændre vores åbningstider. Vi havde meget få besøgende om aftenen, og i den mørke tid er vores adgangsforhold ikke særligt publikumsvenlige, så vi har flyttet åbningstiden til den første onsdag i hver måned  fra  kl. 9.30-11.30  eller efter aftale. Juli måned er sommerlukket.
Traditionen tro vil vi gerne sige tak til alle, der på den ene eller den anden måde har hjulpet os, vist interesse for vores arbejde og aflagt os besøg, men først og fremmest til Esbjerg International School for husly og god behandling. 
Kiva Grafisk