Hjælp din nabo, familie eller andre

som er usikre i forhold til Digital Post

Desværre er der mange, som endnu ikke har taget stilling til, om de er klar til at modtage Digital Post fra det offentlige, eller om de ser sig nødsaget til at ansøge om fritagelse fra Digital Post. Begge dele kræver en aktiv indsats.
Har du mulighed for at tage initiativ til at yde din støtte til dem, der har brug for det, vil det være en stor hjælp.
Bemærk venligst at du med fuldmagt kan hjælpe din ”nabo” til fortsat at få brevpost.
Du kan udskrive diverse blanketter til fritagelse og læse mere her:
http://esbjergkommune.dk/borger/digital-post.aspx
Er du på e-boks skal du sikre dig, at du er tilmeldt
alle offentlige myndigheder.

Du kan altid kontakte os for yderligere oplysninger 7616 1616 eller møde op i Borgerservice.

Kiva Grafisk