Nyt boligområde i Sønderris

Guldager Lokalråd har flere gange overfor Økonomiudvalget i Esbjerg kommune argumenteret for at fremrykke opførelsen af nye boliger på området ved Frøkjærvej. Guldager Lokalråd har også indsendt et høringssvar vedr. dette ønske.
På mødet med Økonomiudvalget d. 18. maj 2016 fremførte vi ønsket igen, og Økonomiudvalget anerkendte at Guldager er et populært bosætningsområde og lovede at inddrage os i processen.
Stor var derfor vores undren da vi d. 4. juli 2016 kunne læse flg. i JydskeVestkysten:
Plan & Miljøudvalget har derfor besluttet at fremrykke udarbejdelse af en kommuneplanændring og lokalplan, så man kan komme hurtigere i gang med byggemodning af et 27 hektar stort område mellem Tarphagevej og Sønderrisvej. En kommende udstykning vil ikke alene give 150 nye parcelhusgrunde, men vil samtidig medføre at Sønderris og Guldager vokser sammen.
Senere i artiklen uddybede formanden for Plan & Miljøudvalget, John Snedker, planerne og fremførte:
Planerne betyder imidlertid også, at et andet planlagt boligområde på ca. 33 ha svarende til ca. 130 boliger nord for Guldager mellem Frøkjærvej, Vestkystvej og Tarphagevej må udskydes til efter 2026.
Og han slutter af med flg. betragtning:
Det kan godt være Guldager Lokalråd vil være kede af det. Det er klart, at Guldager i forhold til deres landsbyplan gerne vil udvikle deres område, men vi vil tage behørigt hensyn til, hvor borgerne er til at bygge boliger, og vi må tage afsæt i den konkrete efterspørgsel. Det er Hjerting Nord og Sønderris, der er meget efterspurgte.
Det var som at få en spand koldt vand i hovedet, og reaktionen udeblev ikke. Guldager Lokalråd bad om at få et møde med John Snedker for at drøfte planerne. Pga. ferie m.m. blev mødet først afholdt den 30. september 2016.
Det blev på mødet besluttet, at Guldager Lokalråd skulle fremsende deres synspunkter og ønsker i forbindelse med planerne om opførelse af boliger i Sønderris, og at disse ønsker herefter vil indgå som en del af det samlede beslutningsgrundlag.
Guldager Lokalråd har herefter indsendt fl.g. til Esbjerg kommune:
 På mødet den 30. september 2016 med deltagelse af John Snedker, Hans Kjær og Peter Bagge, Esbjerg kommune, samt Henning Tholund og undertegnede, Guldager Lokalråd, gjorde Henning og jeg opmærksom på, at placeringen af et nyt boligområde i Sønderris giver store problemer for Guldagers fremtidige udvikling.
Etableringen af det nye boligområde i Sønderris udskyder etableringen af et nyt boligområde i Guldager v/Frøkjærvej til 2026-27, hvorfor det ikke kan forventes, at indbyggertallet i Guldager vokser i den kommende 10 års periode. 
Det betyder, at det ikke kan forventes, at Guldager kan tiltrække en dagligvareforretning i denne periode.
Etableringen af det nye boligområde i Sønderris betyder også, at Sønderris og Guldager er meget tæt på at smelte sammen, hvilket kan få stor betydning for områdebevidstheden i de 2 bysamfund. Det kan på den lange bane betyde meget for sammenholdet og fællesskabsfølelsen i byområderne, og for den frivillighed der er bærende for et aktivt lokalsamfund. 
Guldager Lokalråd vil på baggrund af ovenstående opfordre Esbjerg kommune til at genvurderer planerne om en placering af et nyt boligområde i Sønderris, og at fremrykke planerne om et nyt boligområde i Guldager v/Frøkjærvej.
 Såfremt Esbjerg kommune fastholder planerne om en placering af et nyt boligområde i Sønderris har Guldager Lokalråd flg. ønsker:
 • Det nye boligområde i Sønderris placeres på en sådan måde, at der bygges støjvold og etableres et grønt område mellem Tarphagevej og boligområdet.
• Der etableres en tunnelforbindelse mellem det nye boligområde og Guldager.
• Boligområdet i Guldager v/Frøkjærvej gøres klar til bebyggelse umiddelbart efter de sidste grunde i det nye boligområde i Sønderris er solgt. Hvis de sidste grunde i Sønderris er solgt i 2020, hvorfor så vente med at sætte grundene i Guldager til salg i 2026-27? 
Ovenstående ønsker blev formuleret på mødet og det blev tilkendegivet, at de vil indgå i den kommende planlægning.
 
Vi må nok se i øjnene at vores indsigelse ikke ændrer planerne om det nye boligområde i Sønderris, men det er ikke urealistisk, at nogle af de ønsker vi har fremført bliver realiseret – bl.a. etableringen af en tunnel mellem det nye boligområde og Guldager, og at opførelsen af boligerne på Frøkjærvej bliver fremrykket, hvis det er muligt at sælge grundene i Sønderris inden 2026.
 
Jørn Gade Petersen
 
Kiva Grafisk