Orientering vedr. præsteboligen på Kirkevænget 9 i Guldager

I december 2019 fik menighedsrådet udarbejdet en rapport fra Jysk teknologisk institut på grund af mistanke af skimmelsvampe i præstegården.
Det fremgik af rapporten, at der var skimmelsvampe i præstegåden og en renovering ville blive meget omfattende også økonomisk.
Menighedsrådet besluttede efter ekspertbistand, at nedrive præstegården og opføre en ny bolig med præstekontor på eksisterende matrikel.
Menighedsrådets beslutning blev godkendt af Provstiet den 17. marts 2020.
Præstefamilien er genhuset på Gl. Guldagervej 8 i Hjerting indtil der er opført ny bolig.
Brian Bannerholt træffes på tlf. 75 11 60 30 og har separat kontor på Gl. Guldagervej 8.
Menighedsrådet
Kiva Grafisk