SLUT MED BRÆNDE TIL SCT. HANS BÅLET

SLUT for aflevering af brænde til Sct. Hans bålet
 
Søren Jørgensen, der har arealet hvor man afholder Sct. Hans bålet, ønsker ikke at modtage mere brænde
til bålet i år, da det er blevet for omfattende!
Kiva Grafisk