Tilbygning og renovering af Esbjerg International School

I starten af 2016 besluttede bestyrelsen på Esbjerg International School at igangsætte en udvidelse og renovering af skolen. Forud for dette var gået næsten 2 år, hvor projektet havde været undervejs, og med de sidste tilsagn om tilskud var finansieringen næsten på plads. Projektsummen beløber sig til kr. 19.625.000 kr., og skolen har indsamlet kr. 19.000.000 kr. Selve tilbygningen indeholder 5 nye klasselokaler (heraf et musiklokale) og nye faciliteter til lærere så som arbejdsområde til forberedelse og kantineområde. Derudover er der planlagt en større renovering af administrationsområdet samt receptionen og til sidst en del mindre reparationer rundt omkring på de eksisterende bygninger.
Første spadestik blev taget 2. marts 2016 af Johnny Søtrup, og allerede samme uge var næsten alle fundamenter støbt. Herefter er det gået stærkt med nedgravning af diverse kabler og klargøring af disse. For et par uger siden blev alle elementer sat op, og efterfølgende blev der gjort klar til levering af spær, som forventes opsat i uge 20 og 21. Skolen holdt rejsegilde den 27. maj.
Indtil videre er selve forløbet gået efter tidsplanen:  »Der var en overgang hvor vi var en uge foran tidsplanen, men pga. nogle problemer med spærrene, så er vi tilbage på den oprindelige tidsplan. I løbet af den sidste uge har vi tømt og flyttet alle kontorer i administrationen for at håndværkerne kunne gå i gang med at renovere dette område. Ligeledes er den gamle mellembygning/receptionen blevet rykket ned.« udtaler Business Manager Jesper Hammer.
Det har været nogle hektiske uger på skolen, selvom alt egentlig er gået efter planen: »Grunden til, at vi udvider, er jo at vi mangler plads, så at vi også skulle finde plads til at omplacere hele administrationen fra nu og frem til indvielsen, var selvfølgelig en udfordring, men det er lykkes os at finde nogle løsninger, vi kan leve med i et par måneder. Vi har ikke oplevet større problemer, men der har været et par episoder undervejs, hvor vi lige måtte reagere hurtigt, bl.a. hvor håndværkerne måtte lukke for vandet og ved opsætning af elementer og nedrivning af den gamle reception. Men alt i alt synes jeg, at samarbejdet med håndværkerne og skolen fungerer rigtig godt, så vi har kunnet undgå disse problemer.«
Den officielle indvielse er den 15. august 2016.

Kiva Grafisk