ÅH – disse tider – byggeregnskab fra 1961

Lærer Svendsen
Lærer Svendsens hus i 60´erne
Byggeudgifter
Beklagelse
Efterregning
I en tid med inflation og prisstigninger sender mange en tanke til »de gode gamle dage«, så da vi under arbejdet i Guldager Sognearkiv stødte på en mappe med gamle regninger og kvitteringer, var det oplagt at bringe dem frem i lyset.
Vi valgte regnskabet fra tidligere førstelærer C. M. Svendsens byggeri på Frøkærvej i 1961. Lærer Svendsen som de fleste i Guldager kaldte ham, kom til byen i 1921 og virkede som 2. lærer frem til 1959, hvor han blev udnævnt til 1. lærer. I 1961 gik lærer Svendsen på pension og flyttede fra sin tjenestebolig til det nybyggede hus, Frøkærvej 7.
Lærer Svendsen købte byggegrunden på Frøkærvej af gårdejer Jørgen Petersen, Guldager, der havde udstykket byggegrunde på den side af vejen, der har de ulige numre. Grunden kostede 4.000 kr. + renter, der på et halvt år beløb sig til 100 kr. Papirerne vedrørende handlen blev udfærdiget af sagførerfirmaet Permin og Krebs, Esbjerg, der i første omgang opkrævede for lille et beløb, så de efterfølgende måtte sende en efterregning og en beklagelse.
Nogle eksempler på lærer Svendsens byggeregninger:
I maj 1961 ligger der en kvittering for tilslutning til Guldager Vandværk på 350 kr. og i efteråret kom en regning på grave- og smedearbejde udført af Lambert Jacobsen for vandværket på 249,20 kr.
I oktober køber lærer Svendsen komfur til 535 kr. og vaskemaskine til 930 kr. i Guldager Brugsforening.
Sidst på året kom en regning fra Guldager Transformatorforening på 550 kr., tilslutningsafgift og andel i ledningsnettet.
Til al held for eftertiden udfærdigede lærer Svendsen et komplet byggeregnskab, hvor samtlige udgifter er noteret.
For os i dag synes beløbene små, men man skal huske, at lønningerne var tilsvarende små.
Lærer Svendsen var en mand med sans for humor, hvilket nedenstående beviser. Blandt kvitteringerne fandt vi et håndskrevet papir med følgende vittigheder.
»Man hører ikke andet end ondt i disse tider«, sagde konen, da hun hørte, der var gået ild i Vesterhavet.
»Det er et usselt gilde, hvor ingenting går i stykker«, sagde konen, hendes mand brækkede halsen.
 
Kiva Grafisk