Guldager Kirke

Guldager kirke set fra Foderstof siloens top

Diverse om Guldager Kirke

Guldager kirke:
Sognepræst (kirkebogsfører):
Brian Bannerholt
Gl. Guldager 8, Hjerting
Tlf. 75 11 60 30
Træffes ikke fredag

Sognepræst:

Anja Evelyn Holm 
Tlf. 50 51 60 20

Kirkekontoret:
Guldagervej 89
Tlf. 75 11 61 90,
guldager.sogn@km.dk
Åbningstider:
Mandag lukket
Tirsdag, onsdag og fredag
åben fra kl. 9.00 - 11.00
Torsdag åben fra 15.00 - 17.00

Organist:
Karina Bøje Jensen

Graver:
Søren Brydsø
Tlf. 75 11 61 93.

Kirkelige handlinger:
Aftale om dåb, bryllup og begravelse træffes ved henv. til præstekontoret eller til en præst

Fødsler:
Meddeles kirkekontoret.

Kirkebil:
Ældre og gangbesværede, som ønsker at komme til gudstjeneste i Guldager kirke, kan benytte sig af kirkebilsordningen. Ring til Taxa tlf. 75 14 45 00 og bestil en vogn, ved ankomsten til kirken beder du chaufføren henvende sig til kirkebetjeningen, som sørger for betalingen og aftaler hjemtransporten

Kiva Grafisk