Guldager Kirke

Guldager kirke set fra Foderstof siloens top

Diverse om Guldager Kirke

Guldager kirke:
Kirkebogsførende sognepræst:
Brian Bannerholt
Træffes på Kirkevænget 9, Guldager,
6710 Esbjerg V
Tlf. 75 11 60 30
brba@km.dk
Træffes ikke fredag

Sognepræst:
Anja Evelyn Holm
Træffes på præstekontoret i Sønderris,
Krebsens Kvarter 74, 6710 Esbjerg V
Onsdage kl. 11.30-12.30
Telefon 50 51 60 20
aeho@km.dk
Træffes ikke mandag
 

Kordegn:
Torben Christiansen
Guldagervej 89, Guldager,
6710 Esbjerg V
Telefon 75 11 61 90
guldager.sogn@km.dk
Træffes ikke mandag
 

Kirkekontoret:
Kontoret er åbent:
Tirsdag, onsdag og fredag kl. 09.00-11.00
Torsdag kl. 15.00-17.00
Mandag lukket
 

Organist:
Malwina Gahrn
Telefon 60 65 13 58
mail@malwinagahrn.dk
Træffes ikke mandag

Graver og kirketjener:
Søren Brydsø
Telefon 75 11 61 93
guldgraver@guldagerkirke.dk
Træffes ikke mandag
 

Kirkelige handlinger:
Aftale om dåb, bryllup og begravelse træffes ved henv. til præstekontoret eller til en præst

Fødsler:
Meddeles kirkekontoret.

Kirkebil:
Ældre og gangbesværede, som ønsker at komme til gudstjeneste i Guldager kirke, kan benytte sig af kirkebilsordningen. Ring til Taxa tlf. 75 14 45 00 og bestil en vogn, ved ankomsten til kirken beder du chaufføren henvende sig til kirkebetjeningen, som sørger for betalingen og aftaler hjemtransporten

Hjemmeside:
www.guldager-hostrupkirker.dk 


Kiva Grafisk