Borgerforening

Aflevering af brænde til Sct. Hans bålet

Download vedhæftede fil for yderligere information.

GRIBENDE FOREDRAG

130 tilhørere var mødt op i Guldager Forsamlingshus mandag d. 22. januar 2018 for at høre Peter Bang eller ”Mandag med arret” fortælle om sit vilde liv.

Fejlmelding af vejbelysning og Esbjerg kommunes nye app "TIP TAK"

Hvis man vil fejlmelde vejbelysningen i Esbjerg kommune, af en eller anden grund, kan man bruge flg. link:

Affaldsindsamling 2017

Guldager Borgerforening havde som sædvanligt tilmeldt sig Danmarks Naturfredningsforenings affaldsindsamling. I år var det søndag den 2. april.

13,2 mio. kr. opfylder cykelstiønsker fra lokalsamfund i 2017

Den nye cykelsti mellem Guldager og Hjerting

Cyklisterne i flere af Esbjerg Kommunes lokalsamfund kan se frem til at få bedre vilkår, idet Teknik & Byggeudvalget netop har fordelt 13,2 mio. kr.

HJÆLP

Guldager Borgerforening og Guldager Lokalråd vil gerne have din hjælp

Hjælp din nabo, familie eller andre

som er usikre i forhold til Digital Post

Annoncører til Nordvest-Nyt og hjemmesiden

Vi har i Guldager et rigtig godt lokalt blad – Nordvest-Nyt.

Regnskab 2016

Guldager Borgerforenings regnskab for 2016 er lagt ind på hjemmesiden, hvor det kan downloades.
Se under Borgerforening, punktet økonomi.

Udgiv indhold
Kiva Grafisk