Borgerforening

Foredrag i Guldager Forsamlingshus

Mandag den 22. januar kl. 19.00
"Manden med arret"
Et gribende foredrag om skyggesider af en misbruger. 

Affaldsindsamling 2017

Guldager Borgerforening havde som sædvanligt tilmeldt sig Danmarks Naturfredningsforenings affaldsindsamling. I år var det søndag den 2. april.

13,2 mio. kr. opfylder cykelstiønsker fra lokalsamfund i 2017

Den nye cykelsti mellem Guldager og Hjerting

Cyklisterne i flere af Esbjerg Kommunes lokalsamfund kan se frem til at få bedre vilkår, idet Teknik & Byggeudvalget netop har fordelt 13,2 mio. kr.

HJÆLP

Guldager Borgerforening og Guldager Lokalråd vil gerne have din hjælp

Hjælp din nabo, familie eller andre

som er usikre i forhold til Digital Post

Annoncører til Nordvest-Nyt og hjemmesiden

Vi har i Guldager et rigtig godt lokalt blad – Nordvest-Nyt.

Regnskab 2016

Guldager Borgerforenings regnskab for 2016 er lagt ind på hjemmesiden, hvor det kan downloades.
Se under Borgerforening, punktet økonomi.

Guldager Borgerforenings beretning for året 2016

Beretningen for året 2016 er opdelt i følgende afsnit:
 
1. Bestyrelsen
2. Guldager Borgerforenings 
Udgiv indhold
Kiva Grafisk