Guldager Lokalråd

Busplan

Download vedhæftede pdf-fil (28 sider) for yderligere information.

Udgravning i Guldager

Arkæolog Mads Erik Øvig Bjerregaard, Sydvestjyske Museer, har fremsendt flg. oplysninger til Guldager Lokalråd om udgravningen i Guldager:
 

Udgravning Guldager regnvandsbassiner

Bassin 1
Bassin 3

Udgravning af bassin 1 ved Guldager Byvej starter op på mandag og vil have et omfang svarende til vedhæftede kortbilag

Mobildækning i dit område

Få indblik i mobildækningen i dit område

Udgiv indhold
Kiva Grafisk