Guldager Lokalråd

Ny cykelsti

Vej & Park, Esbjerg har d.d.

Beretning for Guldager Lokalråd 2016/2017

Få din egen ko i en kogræsserforening

Vil du være med til at starte en kogræsserforening i Esbjerg

Mobildækning i dit område

Få indblik i mobildækningen i dit område

Nyt boligområde i Sønderris

Guldager Lokalråd har flere gange overfor Økonomiudvalget i Esbjerg kommune argumenteret for at fremrykke opførelsen af nye boliger på området ved Frøkjærvej.

Cykelsti til Hjerting

Stor var overraskelsen da Guldager Lokalråd fredag den 30. september 2016 blev præsenteret for denne pressemeddelelse fra Teknik & Byggeudvalget:

Guldager Lokalråds beretning 2015/16

Beretningen er delt op i flg. områder:
• Lokalrådsmøder
• Trafik
• Velkomstambassadør
• Høringssvar vedr. biblioteksstruktur

Udgiv indhold
Kiva Grafisk