Annoncører til Nordvest-Nyt og hjemmesiden

Vi har i Guldager et rigtig godt lokalt blad – Nordvest-Nyt. Bladet, der indeholder relevante forhold omkring vores landsby, har et oplag på 400 stk., udkommer 3 gange om året og gengives i sin helhed på www.guldagerkirkeby.dk
Det koster selvfølgelig penge at udgive Nordvest-Nyt, og det er ikke penge til forfattere, bestyrelse mv., da der ikke udbetales løn eller vederlag til nogen. Pengene bruges på trykning af bladet i farver, og det koster selvfølgelig, når man vil have bladet i en god kvalitet med farver. Arbejdet med at få bladet udarbejdet sker udelukkende på frivillig basis.
Nordvest-Nyt har i flere år givet underskud, og det er faktisk ufortjent, når man tænker på, hvor godt et blad vi har.
Vi vil med denne skrivelse gerne opfordre til, at der støttes op omkring Nordvest-Nyt. Er du, din virksomhed, nogen du kender, deres virksomhed eller andre interesseret i at støtte op omkring bladet, så kan man tegne annonce i bladet eller få link på hjemmesiden til meget favorable priser.

Pr.  blad koster det faktisk kun:
250 kr. for en ¼ sides annonce
500 kr. for en ½ sides annonce
1.000 kr. for en 1 sides annonce

mens link koster 1.000 kr.

og det er da billigt.

Vi håber, at mange vil bakke op om Nordvest-Nyt, så vi fortsat kan få leveret et rigtig godt lokalt blad i postkassen og mailboxen.

Hvis du er interesseret, så kontakt:
Ole Schultz
- 23 92 24 77 - ole.schultz@bbsyd.dk


Kristian Klitgaard Bertelsen
– 30 93 46 72 – leneogkristian@gmail.com

Kiva Grafisk