Byfest evaluering

Guldager Borgerforening afholder evaluering af
Byfesten 2017 tirsdag den 27. juni 2017 kl. 19.30

i Guldager Forsamlingshus.
Alle er velkomne.

Kiva Grafisk