Er du vores nye medlem?

For at støtte fremtidig udvikling og tiltag ønsker vi flere medlemmer til Guldager Forsamlingshus. Vi er ca. 80 medlemmer – og vi vil gerne være mange flere, så vi kan fastholde og udvikle forsamlingshuset i mange år fremover.
I Guldager har vi et velfungerende forsamlingshus, bestil din næste fest hos Thomas Frost og Lars Krogh, tlf. 75 46 06 68 eller 31 66 06 68.
Forsamlingshuset fungerer som et mødested for folk med forankring i lokalsamfundet, men også mange fra oplandet i det syd – vestjyske afholder arrangementer i huset. Her holdes fester af både privat og offentligt karakter – bryllup, banko, fællesspisning, juletræsfest, fastelavnsfest, barnedåb, konfirmationsfester og begravelseskaffe m.m.
På den baggrund har det vist sig, at der fortsat er et solidt potentiale for forsamlingshuse, der forstår at følge med tiden og introducere en opdateret udgave af det lille samlings – aktivitetshus for alle beboer i de små landsbyer.
Prisen for et medlemskab er kr. 250,- pr. år.
Medlemmer hæfter ikke for foreningens forpligtelser.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Peder - Finn - Jens - Ole - Ulla - Jørgen - Henning

www.guldagerforsamlingshus.dk
giro +73< +83347473<

Kiva Grafisk