Et langt liv med idræt

Henry Jensen, Guldager
I år er emnet for Arkivernes dag »Sport og idræt«. I den anledning har vi fra Guldager Sognearkiv bedt Henry Jensen, Skoletoften 15 i Guldager fortælle lidt om sit lange liv med idræt og foreningsarbejde.
Henry er født i 1929 på ejendommen Kokspangvej 10 (tidligere Tarphagevej). Ejendommen var på 18 tdr. land. En kontrolassistent, som kom på gården kaldte den »Solhjem« fordi Henrys mor ikke rullede ned for solen, som mange af de andre koner gjorde.
Som det var skikken dengang, begyndte Henry at gå til gymnastik det år, han begyndte i skole. Gymnastiksæsonen startede i begyndelsen af november, når skiftedagen for karlene og pigerne på gårdene var overstået, og opvisningen løb af stabelen i marts måned. Den strakte sig over to dage – fredag og søndag. Fredagsopvisningen var især besøgt af børnene og de ældre, mens søndagsopvisningen var offentlig. Begge dage var der spisning af medbragt mad og bal bagefter. Entreen var i 1947 1,50 kr. for voksne og 50 øre for børn. Kontingentet for en vinter var 1 kr. for drenge og små piger og 3 kr. for karle og voksne piger. Efter konfirmationen rykkede børnegymnasterne op på voksenholdene, og fik hermed mulighed for at deltage i sommergymnastik og landsstævner.
I Guldager foregik gymnastikken, de første år Henry var aktiv, i det gamle forsamlingshus fra 1897. Forholdene der var ikke de bedste, så da det nye, nuværende forsamlingshus blev indviet i 1943, var det en stor forbedring for gymnasterne. Henry kan huske, at pigernes omklædningsrum var større og bedre end karlenes. Begge omklædningsrum var i kælderen under forsamlingshuset. Som noget helt nyt kunne man for den nette sum af 2 kr. købe et varmt bad, men kun få benyttede sig af det. Der var 4 brusere til rådighed. Når 1. hovedkreds afholdt opvisning i forsamlingshuset, kunne der være op til 650 gymnaster.
I 1947 deltog Henry i landsstævnet i Odense sammen med 5 andre gymnaster fra Guldager. De drog af sted på cykel om aftenen, da dagens arbejde var overstået. Cyklernes slanger var lappet mange gange, men de holdt. De medbragte to små, hvide spidstelte, som de slog op i mørke i nærheden af Kolding. Næste morgen cyklede de videre og nåede Odense tidligt nok til at deltage i åbningsceremonien. Senere er det blevet til mange landsstævner, Vejle i 1961, Århus i 1966, Esbjerg i 1976, Slagelse i 1981, Odense i 1985 og Horsens i 1990.
I 1939 blev der oprettet en håndboldafdeling under gymnastikforeningen. Man lejede en græsmark af gårdejer Magnus Olesen i nærheden af, hvor Esbjerg International School nu ligger. Lejen var 20 kr. for en sæson. I 1946-47 etablerede Guldager sogneråd en sportsplads. Der blev spillet håndbold, hvor tennisbanerne ligger i dag. 
Under samtalen om gymnastikken dukker navnet Peder Poulsen uvægerligt op. Henry fortæller, hvordan Peder Poulsen, som en af de første i Danmark, brugte musikledsagelse til gymnastikøvelserne. Han spillede på sin violin og ledede karlehold, voksne piger og folkedans med stor dygtighed i såvel Guldager som Bryndum, Vester Nebel og Alslev. På mange af de gamle fotos ses han med sin violin omgivet af gymnaster eller folkedansere. Desværre blev han dræbt i en færdselsulykke i 1943, mens han kørte sin postrute. Det var et stort tab for foreningslivet. Henry mindes ham med glæde og omtaler ham med stor respekt.
En anden af gymnastikforeningens ildsjæle var Hans Chr. Hansen, der tog sin tørn som formand, leder og aktiv gymnast. En vinter, hvor det kneb med at få ledere, havde Hans Chr. et drengehold om eftermiddagen. Derefter kørte han hjem, røgtede og malkede, og om aftenen ledede han et karlehold.
Henry mindes en sjov episode under en opvisning, hvor han deltog som aktiv gymnast. På det tidspunkt var der et dygtigt drengehold, der blev ledet af Ejner Christensen, der gik meget ind for konkurrence. Han udfordrede karleholdet til en dyst om, hvem der kunne gå længst på hænder. Hvert hold skulle stille seks mand. Inde i salen blev der kridtet en bane op på 10 meter, og så gjaldt det om at gå længst. Der var tre deltagere på banen af gangen. Inden dysten gav Ejner sine drenge chokolade, så de kunne være helt på toppen og for at distrahere karlene, smed han cigaretter på gulvet. Alligevel gik karlene af med sejren med en distance på mellem 25 og 26 meter (to vendinger). Vinderen var Henry.
Trods det store engagement i gymnastikforeningen blev der også plads til at dyrke andre idrætsgrene. Henry har spillet fodbold, taget sølvmærke i atletik i 1956-57, deltaget i ringridning og danset folkedans. Ketchersport er der også blevet dyrket, idet han har spillet både badminton og tennis. De seneste år har han været aktiv i »Idræt om dagen«.
Men Henry har ikke kun nydt aktiviteterne i de forskellige klubber, han har ydet en stor indsats med at drive dem, idet han har været involveret i bestyrelsesarbejde gennem mange år i såvel foreninger med tilknytning til sport så som gymnastikforening, håndboldudvalg og ringriderforening, men også ungdomsforeningen og jagtforeningen og foreninger med tilknytning til hans erhverv, landbruget. Her kan nævnes foderstofforening, husmandsforening, maskinstation, Varde dyrskue og kvæg­­avlerforening.
I forbindelse med arbejdet omkring »Arkivernes dag« har vi i sognearkivet haft stor hjælp af Henry, der har styr på årstal og navne på mange af personerne på de gamle billeder, og det har været meget spændende at høre ham fortælle. 
    
 
 
Kiva Grafisk