Farvel til klubhuset

Det gamle klubhus

I sensommeren 2014 blev det gamle klubhus i Guldager revet ned. Det havde stået ubenyttet i adskillige år og blev mere og mere forfaldent. Alligevel er det lidt vemodigt, at endnu en del af byens historie er væk, et gammelt hus, der vidnede om det sammenhold og den energi, der var i Guldager, da huset blev bygget for godt tres år siden.
I 1912 blev den første egentlige fodboldklub i Guldager stiftet og omkring 1917 fik klubben egen bane.
Den bane mistede klubben i 1938, og det medførte, at der i de følgende år ikke blev spillet fodbold i Guldager. Guldager Gymnastikforening var idrættens eneste repræsentant.
Efter Besættelsen i 1946-47 anlagde Guldager Kommune sportspladsen, som vi kender i dag, med håndboldbane og fodboldbane. Håndboldspillerne under Guldager Gymnastikforening tog straks banerne i brug. I 1949 blev Guldager boldklub stiftet, og snart kom der gang i fodboldspillet igen.
De første år foregik al omklædning i Guldager Forsamlingshus i kælderen under scenen. Det var ikke nogen særlig god løsning, så i 1951 vedtog de to klubber Guldager Gymnastikforening og Guldager Boldklub, at der skulle bygges et klubhus på stadion.
Tegningerne til klubhuset blev lavet af tømrermester Søren Simonsen og godkendt af Bygningskommissionen for Guldager Kommune 17.1. 1951.
For at holde udgifterne til tømmer nede, blev der købt rå træstammer i Varde Plantage. Stammerne blev kørt til savværket, hvor de blev skåret op til tømmer, lægter og brædder, og til sidst blev det færdige materiale kørt til Guldager. De to foreningers medlemmer skulle lave så meget som muligt af arbejdet selv bl. a. gravearbejdet i forbindelse med vand- og kloakledninger. Vandet blev hentet fra kommunekontorets boring.
Der blev indsamlet gammelt jern, fortrinsvis gamle landbrugsredskaber, som blev solgt til en skrothandler. Det indbragte 90 kroner.
Medlemmerne var også ude med raslebøsserne, og næsten alle områdets indbyggere støttede projektet. I Sognearkivet har vi syv lister fra indsamlingen, hvor bidragyderne er noteret med navn og beløbets størrelse.
Der blev sendt en ansøgning om støtte til sognerådet, der på mødet 16.1. 1951 bevilgede 1000 kroner. Endvidere optog hver forening et lån på 1625 kroner i Guldager Sparekasse.
Klubhuset blev indviet 29. 6. 1952. Dagen indledtes med flaghejsning. De to foreningers medlemmer havde skænket et flag. Indvielsestalen blev holdt af den daværende sognerådsformand købmand Willy Madsen, Hjerting. Senere blev der spillet håndbold- og fodboldkampe, og dagen sluttede af med bal i Forsamlingshuset.
I 1957 blev Guldager Andelskasse overtaget af Sparekassen i Esbjerg, og i den anledning blev der uddelt pengegaver til forskellige foreninger. Både Guldager Boldklub og Guldager Gymnastikforening modtog 1000 kroner, som blev anvendt til at indfri restgælden på byggelånene.
Klubhuset var efterfølgende i brug frem til halvfjerdserne, hvor både håndboldkampe og fodboldkampe blev flyttet til Guldager Idrætscenter, hvor faciliteterne var bedre.
I 1997 kom klubhuset i brug igen, idet der blev oprettet et værested på klubbasis for 6.-7. klasses elever fra Guldager Skole. En stor gruppe frivillige lagde mange kræfter og megen energi i projektet, der kørte fint en del år, men trods indsatsen dalede medlemstallet, og VIGU måtte lukke.
Klubhuset stod igen tomt, fik lov at forfalde og blev til sidst revet ned og kørt bort. I dag er der kun en plet bar jord, der vidner om, hvor klubhuset stod. 

Kiva Grafisk