Guldager Borgerforenings Tennisklub (GBT)

GBT har lukket banerne på Elmegårdsvej ned for i år.
Vi siger tak for i år og håber at se jer igen til næste år. 

GBT ønsker alle medlemmer og sponsorer
en glædelig jul samt et godt nytår.

Venlig hilsen
GBT’s bestyrelse

Kiva Grafisk