Guldager Sognearkivs beretning for 2019

Når vi i Guldager Sognearkiv ser tilbage på året 2019, er det både med lettelse og tilfredshed. Ingen flytning, ikke vand i lokalerne, men et roligt år, hvor vi kunne koncentrere os om arkivarbejdet.
Det er i årets løb blevet til indregistrering af over 70 billeder, der er oprettet 11 nye arkivfonde samt registreret nyt materiale til allerede eksisterende arkivfonde.      
I sommeren 2019 modtog vi en speciel aflevering fra en nordjysk dame, hvis farmor var født og døbt i Guldager. Hun afleverede et malet portræt, et fotoalbum forsynet med navne og stednavne samt en poesibog fra farmoderens højskoleophold og en fin oversigt over slægten. Sidst på året modtog vi fem »Udklipsbøger/erindringsmapper« fra SGI-Veteranerne ved Erna og Ernst Vedstesen. Alt flot ordnet og sat ind. Derudover har vi modtaget nogle mindre afleveringer.
Vi har i år haft den glæde, at vores besøgstal i arkivet er steget. Vi har haft besøg af et par klasser fra EIS, Esbjerg International School. Guldager Borgerforenings bestyrelse har aflagt besøg, og der har været en del andre gæster, nogle for at søge oplysninger, andre for at besøge os og se arkivet. Uanset ærinde er vi altid glade for at få gæster. Vi kan i den forbindelse nævne, at vi kunne være behjælpelige med oplysninger vedrørende Guldager Transformatorforening.
I anledning af Arkivernes Dag lavede vi en fotoudstilling om udviklingen i Guldagers bymidte med fotos fra krydset, brugsforeningen, kirken og det tidligere kommunekontor.
Først på året blev vi opfordret til at skrive en artikel til »Omslaget«, det er Sammenslutningen af Lokalarkivers blad, om hvordan vi samarbejdede med i vores tilfælde EIS, når der var arkivernes dag, så mange mennesker så vores udstilling.
Senere havde det lokale blad NordvestNyt jubilæum, idet blad nr. 100 udkom. I den anledning lavede vi en jubilæumsfotokavalkade med billeder fra hvert årti begyndende med 1. årgang nr. 1 1985 til 34. årgang nr. 100 2019.
Sidst på året skrev vi en artikel til NordvestNyt »En kanontransport« »Kanonrørene på Guldager Station.«
Det blev ikke et år, hvor vi deltog i kurser, men traditionen tro var arkivet repræsenteret ved det årlige årsmøde i marts og ved Nytårskuren.
Til slut vil vi sige tak til bestyrelse og personale på EIS for husly og venlighed, til de mennesker, der har tænkt på os og afleveret materiale til arkivet og vore gæster, der har vist interesse for det, vi laver. En særlig tak til Henry Jensen for alle hans besøg og den store hjælp, han yder, når personer og steder på gamle fotografier skal identificeres og de begivenheder, han kan berette om. 
Vores nytårsønske for det kommende år er, at 2020 må blive lige så godt et år for arkivet som 2019.
 
Kiva Grafisk