HUSK tilmelding

Husk tilmeding til spisning ved Guldager Borgerforenings generalforsamling den 18. februar.
Tilmelding skal ske til Jørn Gade, senest den 13. februar, på jgade@bbsyd.dk

Kiva Grafisk