Mobildækning i dit område

Få indblik i mobildækningen i dit område
I slutningen af 2016 fik Esbjerg Kommune lavet en uvildig måling af den faktiske signalstyrke af mobildækningen. Måleudstyret blev monteret på de skraldebiler, der alligevel skulle ud på ruten. Resultaterne er nu offentligt tilgængelige, så alle kan se, hvordan det står til i deres nærområde.

Et uvildigt overblik giver fordele
Især kommunens landdistrikter kan have store fordele af nu at kunne få overblik over dækningen.
- Som forbruger kan man normalt kun forholde sig til teleudbydernes egne målinger af signalstyrken, og jeg er derfor glad for, at der nu er mulighed for at få et neutralt overblik. I kommunens mindre byer kan der være svagt signal, og med dette overblik får borgerne nu bedre mulighed for at vælge den udbyder, der tilbyder den bedste dækning i netop deres område, siger Jesper Holstener Larsen, der er landdistriktskoordinator i Esbjerg Kommune

Se kort over mobildækning
Du finder resultaterne af målingerne på denne side:
www.tjekdindaekning.dk/esbjerg
Målingen viser alle danske teleoperatører, nemlig TDC, TT-netværket (Telenor og Telia) og 3. På kortvisningen kan du vælge mellem de enkelte typer netværk og teknologier (fx 3G og 4G).
Bemærk at målingerne giver et øjebliksbillede af dækningen i det øjeblik, målingen blev foretaget. Derfor kan dækningen opleves anderledes, end den vises her.
Hver gang udstyret laver en måling, vil der på dækningskortet kunne ses en prik med en farvemarkering af, hvor stærkt signalet er i det pågældende område. Dette betyder, at områder uden prikker er områder, hvor der ikke er foretaget en måling.  Det er altså ikke et udtryk for manglende dækning.

Sådan foregik målingerne
I samarbejde med Varde, Syd- og Norddjurs Kommuner indkøbte Esbjerg Kommune det udstyr, som det svenske firma IQMTEl har udviklet til måling af mobildækning.
Målingerne blev foretaget i samarbejde med Marius Pedersen, der står for dagrenovationen i Esbjerg Kommune. Måleudstyret blev monteret på skraldebilerne, så det kunne måles alle steder på ruten.
Målingerne er foretaget i november og december i 2016.
Der vil blive fulgt op med flere målinger, men Esbjerg Kommune har endnu ikke fastlagt tidspunktet.

Kontaktinformationer
Landdistriktskoordinator i Esbjerg Kommune, Jesper Holstener Larsen,
jhla@esbjergkommune.dk, tlf. 5116 6712

Esben Foverskov, leder af It-drift i Esbjerg Kommune,
esf@esbjergkommune.dk, tlf. 27241239

Kiva Grafisk