Nybyggerne på Skelbækvej

Det oprindelige hus på Skelbækvej 16
Skelbækvej 16, med det nuværende tag, der blev lagt på i 2002

Inden for de seneste år har vi i Guldager oplevet, at nye villakvarterer er skudt op. Det skete også i tresserne, men under lidt andre betingelser.
De nuværende ejere af villaen Skelbækvej 16, Eivin og Anne Marie Thuesen var først i tresserne på jagt efter en byggegrund. Eivin var vendt hjem fra Grønland i 1961 og arbejdede som tømrersvend hos tømrermester Søren Simonsen i Guldager. Han var meget interesseret i at købe, hvor hans nuværende bolig ligger. Dengang var området mark og der var ingen vejforbindelse. Jorden hørte til ejendommen Præstevænget 4. Ejeren Arne Friis drev lidt landbrug og handlede med kartofler. Da Eivin henvendte sig, var Arne Friis ikke spor interesseret i at udstykke og ville dårligt nok snakke med ham, men Eivin gav ikke lige op og kom efterhånden så langt, at Arne Friis ville gå i gang, hvis der var mindst tre købere til eventuelle grunde. Det lykkedes og der blev målt op i november 1963. Kommunen stillede krav om, at der samtidig skulle stilles et område til rådighed som legeplads, men ingen af grundejerne var interesserede i at bo nabo til den. Løsningen på problemet blev, at der blev etableret en sti til det grønne område nedenfor byggegrundene.
Eivins grund, der var på 1545 kvadratmeter kostede 8800 kr., der skulle erlægges i kontanter hos Arne Friis, hvor også en advokat var til stede. Udstykningen fandt sted i april 1964.
Da Eivin og Anne Marie påbegyndte byggeriet, foregik al trafik hen over marken. I den allerførste tid blev al vandet båret i spande fra Præstevænget ned til byggegrunden, senere fik de lov til at sætte en lang slange på hanen hos Arne Friis. Strøm blev hentet fra den nærmeste elmast, og et langt kabel blev ført hen til byggepladsen.
På nabogrunden byggede Finn og Kirsten Qvist Jensen samtidig, og de to hold naboer hjalp hinanden i hele byggeperioden. Det betød, at det kun var murerarbejdet og el-arbejdet, der skulle fremmed arbejdskraft til.
I januar 1965 var huset på små 120 kvadratmeter færdigt til indflytning, så Eivin og Anne Marie blev de første beboere i det nye kvarter. Udenfor var Skelbækvej og Kærvænget etableret som grusvej uden fortov. Der skulle gå en rum tid, inden fortovet kom.
Byggeudgifterne til byggegrund og byggeri løb op i 48.000 kr. Senere om- og tilbygninger har langt overskredet det beløb.
Sidste etape af Skelbækvej blev etableret flere år senere, da gårdejer Ejner Pedersen udstykkede sin jord til byggegrunde.

Kiva Grafisk