Planlægningsmøde ang. byfest

Guldager Borgerforening inviterer hermed alle interesserede til planlægningsmøde ang. byfest
onsdag den 2. oktober kl. 19.00 i Guldager Forsamlingshus.
Se endvidere husstandsomdelte løbeseddel for yderligere information.

Kiva Grafisk