Rettelse til Årsmøde i Guldager Lokalråd

Ny dato og sted.

Nodehenvisninger: 
Kiva Grafisk