Så er vi flyttet

Marie Bertelsen, Lis Møller og  Ole Schultz sammen med skolens  rektor ­Timothy Veale foran nedgangen  til ­arkivet.

I begyndelsen af året gik vi i gang med at re­novere vore kommende lokaler i kælderen under den tidligere inspektørbolig på Guldager Skole, nu Esbjerg International School. Det ene af rummene var det tidligere vaskerum, det andet havde fungeret som værelse.
Allerførst ordnede vi ventilationsforholdene. Ved frivillig hjælp og gratis udlån af værktøj blev der etableret en fugtstyret ventilator i hvert rum og en rist mellem rummene. Så kom der gang i malerrullerne. Vægge, gulve og døre blev malet, og i starten af februar stod lokalerne klar.
Samtidig med renoveringen pakkede vi sammen på Guldagervej. Vi fyldte 25 flyttekasser, og kørte desuden op med alle de ting, der ikke umiddelbart kunne pakkes ned. Den 9. marts kom et flyttefirma og flyttede tunge ting og kasser op i de nye lokaler. Selve flytningen tog kun 2,5 time.
Vi er meget glade for de nye lokaler. Nu er flyttekasserne tømt, men alt er ikke i orden endnu. Vi rydder op, sorterer og prøver at skabe overblik.
Det sidste halve år har været travlt, spændende og til tider hårdt. Når vi ser tilbage har der været både vanskeligheder og succes’er. Mens vi renoverede hobede regningerne sig op, men takket være forskellige velvillige fonde løste det problem sig, så vi i dag er i stand til at købe de nødvendige ting. Vi er blevet mødt med velvilje overalt, hvor vi har henvendt os, både hos familie, bekendte og folk fra lokalsamfundet. Det har været en positiv oplevelse.
Forude venter en indvielse af lokalerne. Den må dog vente lidt for EIS bygger ud, så skolens område er præget af byggetravlheden.
Vi håber at kunne fejre Guldager Sognearkivs 20 års indvielsesdag og indvielsen af de nye lokaler til efteråret.
 

Kiva Grafisk