Sidste nyt fra Guldager Sognearkiv

Der er den 18. november 2015 indgået aftale mellem Esbjerg International School og Guldager Sognearkiv om benyttelse af kælderlokalerne under den tidligere inspektørbolig til sognearkiv.
Arkivet har, siden det blev oprettet i 1995, haft private lokaler stillet til rådighed hos Helga og Chr. Jacobsen, Guldagervej 76. Fra arkivets medarbejdere skal der lyde en varm tak for al den venlighed, hjælpsomhed og gæstfrihed, vi er blevet mødt med gennem alle årene.
Fra Guldager Sognearkiv skal der også lyde en stor tak til bestyrelse og ledelse på Esbjerg International School for den imødekommenhed og hjælpsomhed, vi er blevet mødt med.
Vi glæder os til at komme i gang med at ordne lokalerne i det nye år, så vi kan flytte ind.

Kiva Grafisk