Tidsplan for gravearbejde i Guldager

Guldager Lokalråd har modtaget den opdaterede tidsplan for gravearbejderne i Guldager:

 

Vi starter med at grave ud til bassin 3 ved Præstemarksvej med opstart i det nye år, da der er restriktioner omkring, at arbejdet skal være færdigt til 1. april af hensyn til ynglesæson for padder mv.

Derefter går kloakarbejdet i Guldager Byvej i gang ultimo marts, som vi forventer afsluttet med asfalt forinden sommerferien. Sideløbende med arbejdet i Guldager Byvej udgraves bassin 1.

Samlet er arbejdet planlagt til at være afsluttet med udgangen af august 2024.

 

Jette B. Brix

Rambøl

Kiva Grafisk