Udgravning Guldager regnvandsbassiner

Bassin 1
Bassin 3

Udgravning af bassin 1 ved Guldager Byvej starter op på mandag og vil have et omfang svarende til vedhæftede kortbilag.
 
Når udgravningen er færdig ved bassin 1 går det videre ovre ved bassin 3. Dronefotoet viser området efter det er ryddet og der er foretaget supplerende geoteknik og prøvepumpninger, som skal bruges i forbindelse med den midlertidige grundvandssænkning. Sidstnævnte skal anvendes i forbindelse med udførelse af det nye bassin.
 
De arkæologiske udgravningerne forventes udført med udgangen af uge 38, hvorefter vi forventer at den vindende entreprenør går i gang med gravearbejdet med opstart ved bassin 1.

Ovenstående oplysninger er fremsendt af projektingeniør Jette B. Brix, Rambøll.
 

Guldager Lokalråd
Kiva Grafisk