Menighedsråd

Menighedsråd i Guldager:
Formand:
Bente Sørensen
Telefon 75 11 63 42 / 60 92 46 46
Skoletoften42@esenet.dk

Næstformand:
Torben Backs

Kirkeværge:
Jerrey Østergaard

Martin Tophøj Frederiksen
Anette Aa Jensen
Kirsten Pahuus Mulberg
Henning Helgårds Schmidt
Susan Grønhøj Krogager
Jannir Ulriksen

Stedfortræder:
Rikke Lintrup
Jørgen Jørgensen

Ny præst:
Anja Evelyn Holm
Tlf. 50 51 60 20
aehe@km.dk


Kiva Grafisk