Menighedsråd

Menighedsråd i Guldager:
Formand: Torben Riber
Syrenvænget 5, 6710 Esbjerg V
Telefon 40 19 97 00
riber.torben@gmail.com

Kirkeværge:
Erik Nielsen

Jerry Østergaard
Bente Elisabeth Sørensen
Jannie Ulriksen
Tove Bergmann
Torben Backs
Lis Hansen
Susanne Schou Nikolajsen
Kirsten Pahuus Mulberg


Kiva Grafisk