Kultur- og Aktivitetshuset Guldager

Retningslinjer for brug af Kultur- og Aktivitetshuset i Guldager (KAG)

1. Organisation
1.1. Guldager Borgerforenings 
Tennisklub (GBT)
KAG er etableret af Guldager Borgerforenings Tennisklub (GBT).
KAG er organisatorisk en del af GBT, der har ansvaret for driften og udviklingen af KAG.
 
2. Medlemskab
2.1. Hvem kan blive medlem i KAG?
Borgere, foreninger, organisationer, institutioner, skoler, virksomheder med flere kan tegne et medlemskab i KAG.
Medlemsskabet koster for borgere 100,- kr. pr. år og for foreninger, organisationer, skoler, virksomheder med flere koster det 200,- kr. for enkeltstående arrangementer.
Som medlem får man udleveret en nøgle til KAG, som man betaler 100,- kr. for i depositum.
Et medlemskab giver mulighed for afholdelse af både enkeltstående og løbende arrangementer.
Et medlemskab af Guldager Borgerforenings Tennisklub (GBT) omfatter også medlemskab af KAG.
 
3. Aktiviteter
3.1. Hvad kan KAG bruges til?
Der er mulighed for at spille dart, bordtennis, petanque, brætspil, kort med mere. Der forefindes dartskive, bordtennisbord, petanquebane, diverse brætspil og kort. Man kan også selv medbringe diverse spil.
Der er mulighed for at afholde forskellige arrangementer såsom foreningsmøder, møder med myndigheder, blomsterbinding med mere.
GBT afholder månedlige bestyrelsesmøder i KAG og forskellige arrangementer i årets løb.
Medlemmer i GBT kan bruge KAG som klub­lokale.
 
4. Booking/reservation
4.1 Hvordan booker man tider i KAG?
Man booker tider ved at sende en mail til guldagertennis@gmail.com
Der er mulighed for at booke tider i følgende tidsrum:
Mandag-søndag begge dage inklusive:
kl. 9.00-12.00, kl. 13.00-17.00 
og kl. 19.00-22.00
Man kan maximalt booke KAG én gang pr. uge.
Alle aldersgrupper kan benytte KAG, dog er det et krav, at bookingen foretages af en person, der er fyldt 18 år.
Den person, der har booked KAG, er ansvarlig i forhold til brugen af huset – se pkt. 5.1.
Der er tale om først til mølle princippet.
 
5. Brug
5.1. Hovedregler
Huset og udstyr skal afleveres i samme stand, som det er modtaget.
Eventuelle beskadigelser skal meddeles til GBT’s bestyrelse.

Ovenstående retningslinjer er godkendt på et bestyrelsesmøde i GBT den 7. september 2022.

Kiva Grafisk