Medlemskontingent

Kontingent udgør kr. 250.- pr. husstand

Guldager Borgerforenings formål er at arbejde for byens og medlemmernes interesser. Det har vi bl.a. gjort ved, at etablere en række foreninger – Guldager Borgerforenings Tennisklub, Guldager Sognearkiv og Nordvest-Nyt – og ved at afholde en række arrangementer, såsom Fastelavnsfesten, Tour de Pedal, Sct. Hans festen ved Mølledammen og Juletræsarrangementet i Guldager Forsamlingshus.
Guldager Borgerforening ønsker også at være aktive på andre områder såsom byudviklings-, miljø-, trafik- og skoleområdet. Vi har bl.a. sat fokus på byudviklingsområdet, hvor vi har arbejdet for at sikre en decentral byudvikling i Esbjerg kommune. Det er derfor glædeligt at kunne konstatere, at vi pt. oplever en kraftig befolkningstilvækst i Guldager, og at vi derfor kan byde mange nye tilflyttere velkommen til Guldager.
Guldager Borgerforening har også fokuseret på det miljø- og trafiksikkerhedsmæssige område, hvor vi har etableret Agenda 21 i Guldager. Vi ønsker hermed at profilere Guldager som en grøn landsby, hvor der målrettet arbejdes på at tage hensyn til miljøet i række sammenhænge.
Vi håber at mange vil bakke op omkring Guldager Borgerforenings arbejde og tegne et medlemskab. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at jo større lokal opbakning vi har, jo større gennemslagskraft har vi i forhandlinger med bl.a. Esbjerg kommune.

Venlig hilsen
Guldager Borgerforening

Kiva Grafisk