Æresmedlemmer i GBT

Finn Qvist Jensen
Jan Mogensen
Kjeld Holm
Tage Møller

Finn Qvist Jensen
GBT’s bestyrelse udnævnte på et ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 10. marts 2006 klubbens første æresmedlem.
Finn Qvist Jensen blev udnævnt til æresmedlem efter at have udført et stort arbejde for GBT i 15 år. Han var med til at starte klubben i 1991, og har således været med til at etablere klubben og har i årenes løb haft stor indflydelse på klubbens udvikling.
Finn Qvist Jensen valgte at trække sig ud af bestyrelsen ved generalforsamlingen d. 9. februar i 2006, men han er stadig fuldblods GBT’er, hvorfor udnævnelsen til æresmedlem er meget fortjent.

Jan Mogensen
GBT’s bestyrelse udnævnte i forbindelse med et keglearrangement d. 6. marts 2015 klubbens 2. æresmedlem.
Jan Mogensen blev udnævnt til æresmedlem efter at have udført et kæmpe arbejde for GBT i 25 år. Han var med til at starte klubben i 1990, og har igennem de 25 år været med i bestyrelsen, hvor han har udført en række opgaver.
Alle opgaver er blevet udført med stort engagement og dygtighed, men den opgave der især har haft Jans Mogensens interesse er vedligeholdelsen af tennisanlægget, som han har passet som sin egen baghave. 
Den kendsgerning at GBT’s tennisanlæg er et af de mest velholdte tennisanlæg i det vestjyske område, skyldes især den store indsats Jan Mogensen har udført. 
Jan Mogensen valgte at trække sig ud af bestyrelsen på generalforsamlingen d. 26. februar 2015, men han er fortsat interesseret i at hjælpe til med forskellige opgaver i GBT.
Det er yderst fortjent at Jan Mogensen blev udnævnt til æresmedlem i GBT.

Kjeld Holm
Kjeld Holm var primus motor i forbindelse med etableringen af Guldager Borgerforenings Tennisklub i Guldager i 1990. Da han først havde fået ideen gik han hele vejen.
Først fik han opbakning i Guldager Borgerforenings bestyrelse, herefter fik han grønt lys hos borgmester A. K. Nielsen, Esbjerg kommune, og til sidst så tennisklubben dagens lys på en stiftende generalforsamling i Guldager Forsamlingshus i 1990.
Kjeld Holm blev valgt som formand, og har været det indtil 2021, hvor han valgte at overgive formandsposten til Ib Freund. Han har været en særdeles aktiv formand i 31 år.
Han har således været med til at sætte en række initiativer i gang, såsom de legendariske klubmesterskaber i 1990’erne, grilltennis- og petanquearrangementerne, ungdomstræning m.fl. Inden han stoppede som formand var også med til beslutte, at der skal etableres et kultur- og aktivitetshus på tennisanlægget.
Kjeld Holm har herudover formået at stå i spidsen for en klub der har opbygget en sund økonomi, ligesom det har været vigtigt for ham, at det ikke skulle være kontingentets størrelse, der afholdt folk fra at spille tennis eller petanque i GBT. Det har betydet at kontingentet ikke er steget i de 31 år klubben har eksisteret.
I de 31 år Kjeld Holm har været formand har der ikke været ret mange dage, hvor han ikke har været nede på anlægget for at ordne forskellige ting, og for at se om alt er som det skal være – og ikke mindst for, at få en snak med tennis- og petanquespillerne.
Kjeld Holm er på den måde blevet en meget synlig og afholdt formand, der har gjort alt hvad han kunne for medlemmerne og GBT.
Kjeld Holm blev valgt til årets GBT’er i 2006 og udnævnt til æresmedlem d. 9. juni 2021. 

 
Tage Møller
Tage Møller blev udnævnt til æresmedlem i Guldager Borgerforenings Tennisklub (GBT) på klubbens ordinære generalforsamling d. 26. februar 2024.
Tage Møller var en af initiativtagerne til etableringen af GBT i 1990. Han havde især fokus på, at få skabt de perfekte rammer både sportsligt og økonomisk.
Tage Møller blev valgt ind i GBT’s bestyrelse som kasserer på den stiftende generalforsamling d. 14. august 1990.
En af de første opgaver Tage Møller påtog sig, var at få finansieringen til de 2 tennisbaner på plads. Anlægsudgifterne løb op i ca. 250.000 kr., men det lykkedes Tage Møller meget hurtigt, at få en meget favorabel aftale på plads med et pengeinstitut.
I forbindelse med anlæggelsen af de 2 tennisbaner prioriterede Tage Møller banernes kvalitet meget højt, uden at miste blikket på de økonomiske forhold.  
Tage Møller har været en særdeles aktiv kasserer i GBT igennem 34 år, og på generalforsamlingen d. 26. februar 2024 blev han genvalgt for en ny 2 årig periode.
Det er kendetegnende for Tage Møller, at han både formår at have fokus på udvikling, og på de økonomiske forhold. Han har således skabt en forståelse i klubben for, at udvikling og økonomi er hinandens forudsætninger.
Denne forståelse har betydet, at GBT i årenes løb har formået, at iværksætte en række finansierede initiativer – senest bygningen af et nyt kultur- og aktivitetshus i stedet for det gamle klubhus.
I de 34 år Tage Møller har været kasserer i GBT har der altid været styr på økonomien, og det skyldes ikke mindst, at der er skabt en kultur i klubben, hvor der er stor fokus på økonomien. Alle bestyrelsesmøder starter således med, at Tage Møller orienterer om de økonomiske nøgletal.
Selvom økonomien som det fremgår har høj prioritet har Tage Møller altid vægtet det sportslige meget højt. Han var selv en meget aktiv spiller i klubben igennem mange år, og var en af initiativtagerne til etablere klubmesterskaberne i GBT.
Tage Møller har også meget fokus på de sociale forhold i bestyrelsen. Han har således været en af initiativtagerne til de årlige kegleaftener for bestyrelses- og æresmedlemmer, samt de årlige julefrokoster for bestyrelsesmedlemmer, der holdes hos ham privat.
Tage Møller har således på en række centrale områder haft en stor betydning for GBT, hvorfor udnævnelsen til klubbens 4. æresmedlem er mere end fortjent.
 
Kiva Grafisk