Æresmedlemmer i GBT

Finn Qvist Jensen
Jan Mogensen

Finn Qvist Jensen
GBT’s bestyrelse udnævnte på et ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 10. marts 2006 klubbens første æresmedlem.
Finn Qvist Jensen blev udnævnt til æresmedlem efter at have udført et stort arbejde for GBT i 15 år. Han var med til at starte klubben i 1991, og har således været med til at etablere klubben og har i årenes løb haft stor indflydelse på klubbens udvikling.
Finn Qvist Jensen valgte at trække sig ud af bestyrelsen ved generalforsamlingen d. 9. februar i 2006, men han er stadig fuldblods GBT’er, hvorfor udnævnelsen til æresmedlem er meget fortjent.

p.b.v.
Kjeld Holm
Formand

Jan Mogensen
GBT’s bestyrelse udnævnte i forbindelse med et keglearrangement d. 6. marts 2015 klubbens 2. æresmedlem.
Jan Mogensen blev udnævnt til æresmedlem efter at have udført et kæmpe arbejde for GBT i 25 år. Han var med til at starte klubben i 1990, og har igennem de 25 år været med i bestyrelsen, hvor han har udført en række opgaver.
Alle opgaver er blevet udført med stort engagement og dygtighed, men den opgave der især har haft Jans Mogensens interesse er vedligeholdelsen af tennisanlægget, som han har passet som sin egen baghave. 
Den kendsgerning at GBT’s tennisanlæg er et af de mest velholdte tennisanlæg i det vestjyske område, skyldes især den store indsats Jan Mogensen har udført. 
Jan Mogensen valgte at trække sig ud af bestyrelsen på generalforsamlingen d. 26. februar 2015, men han er fortsat interesseret i at hjælpe til med forskellige opgaver i GBT.
Det er yderst fortjent at Jan Mogensen blev udnævnt til æresmedlem i GBT.

p.b.v.
Kjeld Holm
Formand

Kiva Grafisk