Æresmedlemmer i GBT

Finn Qvist Jensen
Jan Mogensen
Kjeld Holm

Finn Qvist Jensen
GBT’s bestyrelse udnævnte på et ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 10. marts 2006 klubbens første æresmedlem.
Finn Qvist Jensen blev udnævnt til æresmedlem efter at have udført et stort arbejde for GBT i 15 år. Han var med til at starte klubben i 1991, og har således været med til at etablere klubben og har i årenes løb haft stor indflydelse på klubbens udvikling.
Finn Qvist Jensen valgte at trække sig ud af bestyrelsen ved generalforsamlingen d. 9. februar i 2006, men han er stadig fuldblods GBT’er, hvorfor udnævnelsen til æresmedlem er meget fortjent.

p.b.v.
Kjeld Holm
Formand

Jan Mogensen
GBT’s bestyrelse udnævnte i forbindelse med et keglearrangement d. 6. marts 2015 klubbens 2. æresmedlem.
Jan Mogensen blev udnævnt til æresmedlem efter at have udført et kæmpe arbejde for GBT i 25 år. Han var med til at starte klubben i 1990, og har igennem de 25 år været med i bestyrelsen, hvor han har udført en række opgaver.
Alle opgaver er blevet udført med stort engagement og dygtighed, men den opgave der især har haft Jans Mogensens interesse er vedligeholdelsen af tennisanlægget, som han har passet som sin egen baghave. 
Den kendsgerning at GBT’s tennisanlæg er et af de mest velholdte tennisanlæg i det vestjyske område, skyldes især den store indsats Jan Mogensen har udført. 
Jan Mogensen valgte at trække sig ud af bestyrelsen på generalforsamlingen d. 26. februar 2015, men han er fortsat interesseret i at hjælpe til med forskellige opgaver i GBT.
Det er yderst fortjent at Jan Mogensen blev udnævnt til æresmedlem i GBT.

p.b.v.
Kjeld Holm
Formand

Kjeld Holm
Kjeld Holm var primus motor i forbindelse med etableringen af Guldager Borgerforenings Tennisklub i Guldager i 1990. Da han først havde fået ideen gik han hele vejen.
Først fik han opbakning i Guldager Borgerforenings bestyrelse, herefter fik han grønt lys hos borgmester A. K. Nielsen, Esbjerg kommune, og til sidst så tennisklubben dagens lys på en stiftende generalforsamling i Guldager Forsamlingshus i 1990.
Kjeld Holm blev valgt som formand, og har været det indtil 2021, hvor han valgte at overgive formandsposten til Ib Freund. Han har været en særdeles aktiv formand i 31 år.
Han har således været med til at sætte en række initiativer i gang, såsom de legendariske klubmesterskaber i 1990’erne, grilltennis- og petanquearrangementerne, ungdomstræning m.fl. Inden han stoppede som formand var også med til beslutte, at der skal etableres et kultur- og aktivitetshus på tennisanlægget.
Kjeld Holm har herudover formået at stå i spidsen for en klub der har opbygget en sund økonomi, ligesom det har været vigtigt for ham, at det ikke skulle være kontingentets størrelse, der afholdt folk fra at spille tennis eller petanque i GBT. Det har betydet at kontingentet ikke er steget i de 31 år klubben har eksisteret.
I de 31 år Kjeld Holm har været formand har der ikke været ret mange dage, hvor han ikke har været nede på anlægget for at ordne forskellige ting, og for at se om alt er som det skal være – og ikke mindst for, at få en snak med tennis- og petanquespillerne.
Kjeld Holm er på den måde blevet en meget synlig og afholdt formand, der har gjort alt hvad han kunne for medlemmerne og GBT.
Kjeld Holm blev valgt til årets GBT’er i 2006 og udnævnt til æresmedlem d. 9. juni 2021. 

p.b.v.
Jørn Gade
 
Kiva Grafisk